سلام دوستان عزيز... متاسفانه مدتيست که خطوط شبکه به دلايل نا معلومی

در تمام استان خوزستان قطع شده!!!

و من هم به همين خاطر ممکن است نتوانم تا برطرف شدن مشکل زود به

زود  به روز کنم. همراهيتان را دريغ نکنيد... رخشان را تنها نگذاريد... می آيم.

/ 2 نظر / 4 بازدید
لیلا

رخشان عزيزم! درست ميگی ... بچه ها دقيقا ميدونن چی ميخوان. هر چی دوست داری بخواه. خدا سخاوتمنده. يکی از بهترين کارها که به نظر من مثل نماز خوندنه، خواستن از خداست. همين که صداش ميکنی اصلا همين که می بخشه خوشحال ميشه. ميبينی خدای ما چقدر مهربونه؟ خدای بزرگ مهربون! که با يه خواسته ی کوچيک يه بنده ی کوچيکتر شاد ميشه! ما چقدر بی انصافيم که اينو دريغ ميکنيم ازش... بنابراين نگران داشتن يه خواسته ی ويژه نباش ... تو فقط بخواه و بهش اعتماد کن./... منتظرتم نازنين.