خوشا مراتب خوابی...

یک هدیه‌ی خوب خوشگل گرفته باشی از مانا، بعد تلفن زنگ بزند. صدای خوب پرانرژی ماندانا صادقی عزیز را بشنوی...
«منیرو اومده ایران!» ماندانا صادقی رفته باشد تهران دنبالش و تو مسئول خبر کردن دوستان و جفت و جور کردن اسباب اقامتش توی آبادان شده باشی، آن وقت آن وسط نگران منیرو باشی که با آن تیپ بانمک دوست داشتنی یک وقت توی خیابان‌های تهران جلبش نکنند!

یک خواب پر از میم های دوست داشتنی! (خوشا مراتب خوابی که به ز بیداریست ...)

و صبح بیدار شوی دلت صدای خوب ماندانا را بخواهد. بشنوی و خدا را شکر کنی که اگر منیرو دور است، مانا و ماندانا نزدیکند.

/ 0 نظر / 12 بازدید