حفره های ناگهان - Domino Effect

گاهی شمار ساعت و روز و دقیقه را گم کرده ام... پیش آمده...

اما پیش نیامده یک چیزی مثل یک آجر مهم قدیمی را ، از ته و توی تاریخم بیرون کشیده باشند. نه که تازگی...

و کشف ها، همانقدر که می شود لذت داشته باشند، یک وقت هایی زیر و زبر کُنند، یا حتی زیر و زبر کَن... می شوند مثل یک تلنگر و ذره ذره ی حقایق و پاره پاره ی بود و نبود زندگی ات را مثل قطعه های دومینو، روی سر هم آوار می کنند، از نو چیدنشان نه که ناممکن باشد، ولی البته که جانفرساست.

/ 3 نظر / 14 بازدید
Mohammed Amin

ما لعبتکانیم و فلک لعبت باز...

جوکر

سلام ترجیح میدم تلنگر باشه نه لگد