اين روزا خيلی بد شدم!

ديروز با دبير انجمن اينقدر بد حرف زدم که از خودم بدم اومد02.gif

نميدونم چرا تازگيا نميتونم جلوی زبونمو بگيرم ...راجع به هر کس هر چی فکر می کنم به زبون ميارم...

خدا بخير کنه27.gif

/ 3 نظر / 4 بازدید
zohreh

baz khatarnbak shody abjy joon?terekoondysh bychara ro?hala che rangy hasty?! man ke haman by range by rangam joone khodam(8 par joon;)

آبی آسمانی

خودداری از خشم صفت خوبیست اما تمرین دشواری دارد.

ققنوس

واقعا خدا به خیر کنه[لبخند]