تو روشنای جاری شعری

                             برای تحسینت،

                                                   برای توصیفت

                                    خدایت ترا بس.

میلادت مبارک

 

/ 7 نظر / 4 بازدید
صبا

سياه بودن من باعث نميشه برات رنگ سرخ آرزو نکنم ...ميلاد بر شما مبارک

فروز

نه، طعم خارک! آينه مهربان نيست ... صدای تو مهر دارد ... frz_l

تينا

سلام رخشان عزيز مثل هميشه زيباست گلکم

خانم مهندس چطوري؟ بالاخره پيدات كردم اين محنتي كه مي كشم از تنگي قفس كفران نعمتي است كه در باغ كرده ام كاش هيچ وقت دوست داشتني نبود كه روزي احساسي بميرد