مرخصی

تبریک برای پیروزی قاطع اصلاح طلبان

گرچه... به همان اندازه که خوشحالم، بیمناکم.

***

برای مدتی نامعلوم مرخص می شوم...

/ 0 نظر / 12 بازدید