دختران انتظار

نطفه ی عاشقانه های بی پدر را

غرور می میراند

در بطن

دختران انتظار.

/ 1 نظر / 3 بازدید
همان

این شعر کوتاه لف و نشر زیبایی داره. گره گشایی از کد ها خیلی خوب صورت گرفته و همین طور تضمین دختران انتظار...