واران واران

باران برای شهر ما، اتفاق خبرساز و قابل توجهی ست. آمدنش را آرزو می کنیم و وقتی ببارد از صمیم دل خوشحال می شویم.

ولی سه-چهار روز اخیر، اجابت این آرزوی شیرین، برای مردم شهرم دردسرهایی داشته، من که نتوانسته ام از خانه بیرون بروم ولی از رسانه ها، آب گرفتگی های شدید معابر را، تا جایی که پای آب به داخل خانه و زندگی مردم باز شده است، شاهد بودم...

دو روز پیش، ظهر هنگام شروع باران...

و امروز صبح، پس از باران، جلوی در خانه...

بعضی ها را هم باران از لانه  بیرون کشیده بود بعد از مدت ها:)

و بعضی ها امروز از خوشحالی، دسته جمعی رقص ها می کردند:)

کاش می شد حال ما آدم ها را هم همینقدر خوب کند باران...

/ 3 نظر / 13 بازدید
آن

کجای جنوب؟

آن

کجای جنوب؟