قدر شناسی

بعد از یک محاسبه ی آماری مختصر از سالهای عمری که گذشته، و از ارزیابی میزان خوشبختی با متغیرهایی مثل میزان سلامتی و رفاه، میزان کامروایی و برآورده شدن خواسته هام، تعداد آدمهایی که با مترهای مختلف یک جایی از من عقب تر بوده اند و کمتر داشته اند و چه و چه... ،فهمیدم احساس خوشبختی ام، تنها با حال حافظه ی قدرشناسم، رابطه ای معنی دار داشته است.

/ 1 نظر / 9 بازدید
مصطفی

سلام بر شما لطفاً بخوانید و نظر بدهید بخش نخستین ملّتنامه «طرح انجمن آ اف آ برای خروج ملت ایران از بحران هر دوران» ملت ایران! ملتنامه که همان نقشه‌ی خروجتان از مشکلات و طوفانهای هر دوران می‌باشد دارای سه بخش اصلی و هر بخش دارای قسمتها و هر قسمتی نیز دارای ابعاد و نکات مختلفی است که به زودی با همه‌ی آنها آشنا خواهید شد. و اکنون نخستین بخش از ملتنامه را وا می‌گشاییم که دارای سه قسمت دیباچه، فهرست مواد چهارده گانه و سرانجام می باشد. انجمن همه برای همه