ناروا نباشد ، می گویم پس نیفتی یک وقت این قدر که انرژیت را خرج می کنی سر سلامتی شپش ها و کنه ها و کک ها، رفقای گرمابه و گلستان!

ای وای! ببخشید آقا ! جسارت شد؟!

 

/ 3 نظر / 4 بازدید
Masoud borbor

ای بابا! من هر بار می خواستم کامنت بزارم و نمی شد. اين بار شد و چيز خاصی نيست که بنويسم. من راستی به www.masoudborbor.com نقل مکان کرده ام. مدتهاست

لی لا-آبی آسمانی

ميخواستم اول يک لبخند بزنم و بروم. اما بعد ديدم ته اين نوشته تلخ است. عصبانيتی که نيازمند التفات است ... ميدانی رخشان، تو گاهی ممکن است صورت موجود مورد علاقه ات را هم بخراشی اما با اينکار فقط بيشتر رنج برده ای برای آنکه ميدانی يک وجب آنچه را ميخواسته ای از خودت دورتر کرده ای و به خودت نزديکتر! برای آنکه ميدانی او از جسارت رنج خواهد برد و تو ميدانی که جسارت ميکنی!... اما اگر او نوازشت نکند اندازه ی اندوه تو بزرگتر خواهد شد... بی ربط ميگويم؟! من فقط حسم را مينويسم به باقيش کاری ندارم ...

فروز

خنده‌ام می‌گيرد از اين دست انداختن...ناراحت نشی از من ...پر از خشمی..رهاش کن بره رخشان...تو داری با اين حالت سبب استهلاک ذهنی خودت هم ميشی...شايد اصلا نفهمه و يا برای آزار بیشترت به روش نیاره...رهاش کن به حق نخل های خوزستان...الان کمِ کم دو تا پست براش نوشتی...یعنی سزاوار این همه توجه هست!؟...