زرنگم یا ترسو؟

اینکه نمی توانم از حدود میانه تجاوز کنم؟

اینکه دلم خیلی چیزها می خواهد که دست ها به فرمان نیستند... اینکه هر گوشه ام جبهه ایست که ساز خودش را کوک می کند...

/ 1 نظر / 14 بازدید

زرسو یا ترنگ.. مهم اینه که تو چه حسی به خودت داری...