...

بی هوا هوارِ دلم نشو!

اجازه ی دلدادگی دست خودم نیست

یا... نبوده هرگز؟!

من، "آری" به رهن های عمر هماره رهینم گفته ام

دلم

باختن بلد نیست...

 

/ 3 نظر / 8 بازدید
سوسن جعفری

آری که بگویی باخته‌ای!

همان

جراج دائمی مادی و معنوی؟ هدایت؟ یإس فلسفی؟ دغدغه ی اجتماعی؟ مرهون چی شدی شما بالاخره؟ (از بازی های زبانی کار لذت بردم)