رخشان
تماس با من
پروفایل من
آرشیو وبلاگ
      فمینوستالژی (بخشی از من)
اين کيميای هستی قارون کند گدا را... نویسنده: رخشان - سه‌شنبه ٤ امرداد ۱۳۸٤

«بی شک اهل بيت عصمت و طهارت (ع) اساس دين و پايه ی ايمان و يقين

هستند. آنهايی که در دين غلو می کنند و از حد می گذرانند ، برای نجات از

نابودی به ايشان مراجعه می کنند و آنهايی که عقب مانده اند و شأن و

منزلت امامان معصوم را پايين آورده اند برای نجات از گمراهی به ايشان

 رجوع می نمايند. حق ولايت و امامت خاص ايشان است؛ وصايت و ميراث

رسول خدا (ص) متعلق به آنهاست».

پله ی چهارم

 مرا برنجان!

اوج می گيرم از تلخی رنجاندنهايت تا عرش باور خويش؛  تو می رنجانی و

من پشت پرده های اشک کدورت، زلال و عريان با « می توانم » های

خويش خلوت می کنم، می آميزم و جوششی غريب،...

می شوم: مادر دستاورد های خويش؛  مرا برنجان!

  نظرات ()
دوستان من آبی آسمانی سلویچ پرنیان نقش مرا آفرید آنکه دوستم داشت موریانه های چوبی از تنهایی با اتاق فراسوی دو هیچ پرتال زیگور طراح قالب