رخشان
تماس با من
پروفایل من
آرشیو وبلاگ
      فمینوستالژی (بخشی از من)
  نویسنده: رخشان - شنبه ۱۱ تیر ۱۳۸٤

 به سفر می روم و اگر قسمت باشد به زيارت. دعا کنيد بانو بارم بدهد، اگر به

حضورشان مشرف شوم آنجا نيز نديده، تک تکتان را از پيــــــــش چشم خواهم

گذرانيد و دعايتان خواهم کرد. می روم اگر بشود لحظه ای در « بيداری » لبخند

خدا را ببينم.

 

  نظرات ()
دوستان من آبی آسمانی سلویچ پرنیان نقش مرا آفرید آنکه دوستم داشت موریانه های چوبی از تنهایی با اتاق فراسوی دو هیچ پرتال زیگور طراح قالب