رخشان
تماس با من
پروفایل من
آرشیو وبلاگ
      فمینوستالژی (بخشی از من)
من و شب نویسنده: رخشان - دوشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸٤

 

 

شب از سودای آزادی                   يکی گم کرد پايش را

غمی در خواب من گم شد                    يکی خنديد نايش را

يکی بوسيد در زندان                       لب  زنجير هايش را

يکی خاييد نامش را                          يکی نوشيد چايش را

يکی با سايه اش آميخت                        يکی ساييد سايَش را

يکی در نای زندان کرد                      نفير لای لايش را

يکی پوشاند در باران                     شمار اشک هايش را

يکی از اشک باران شد                    و خواندند آيه هايش را

شب از سودای آزادی                يکی گم کرد پايش را

يکی رخشان شد و گم کرد

روح خنـــــــــــــده هايش را

۲۴ فروردين ۸۴...¤رخشان بی نام¤

  نظرات ()
دوستان من آبی آسمانی سلویچ پرنیان نقش مرا آفرید آنکه دوستم داشت موریانه های چوبی از تنهایی با اتاق فراسوی دو هیچ پرتال زیگور طراح قالب