رخشان
تماس با من
پروفایل من
آرشیو وبلاگ
      فمینوستالژی (بخشی از من) » ... :: یکشنبه ۱ فروردین ۱۳٩٥
» اسباب کشی :: یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩٤
» واژگان بی تضمین :: شنبه ۱٠ بهمن ۱۳٩٤
» گوش هوش :: جمعه ٩ بهمن ۱۳٩٤
» از ریزترین کُنج اَبَر اکوسیستم! :: چهارشنبه ٧ بهمن ۱۳٩٤
» دیوان سالاری ِ مشاعر مخلوط :: یکشنبه ٤ بهمن ۱۳٩٤
» تعبیرها :: پنجشنبه ۱ بهمن ۱۳٩٤
» ناجورواجور :: سه‌شنبه ٢٩ دی ۱۳٩٤
» ... :: یکشنبه ٢٧ دی ۱۳٩٤
» بنویسم که... اتفاق می‌افتد؟ :: پنجشنبه ٢٤ دی ۱۳٩٤
» یک مدل دیگر خودزنی :: چهارشنبه ٢۳ دی ۱۳٩٤
» برای من ای مهربان چراغ بیاور... :: شنبه ۱٩ دی ۱۳٩٤
» حال و روز :: پنجشنبه ۱٧ دی ۱۳٩٤
» مه دود :: دوشنبه ۱٤ دی ۱۳٩٤
» کات :: شنبه ۱٢ دی ۱۳٩٤
» بوسه های روز :: جمعه ۱۱ دی ۱۳٩٤
» چه می‌دانم :: پنجشنبه ۱٠ دی ۱۳٩٤
» عریانی :: چهارشنبه ٩ دی ۱۳٩٤
» بی داری :: دوشنبه ٧ دی ۱۳٩٤
» درون :: شنبه ٥ دی ۱۳٩٤
» شبانه :: جمعه ٤ دی ۱۳٩٤
» ضیافت باشکوه رنج :: چهارشنبه ٢ دی ۱۳٩٤
» نشانی های دوست داشتنی :: سه‌شنبه ۱ دی ۱۳٩٤
» فکر می کنم فکر می کند :: یکشنبه ٢٩ آذر ۱۳٩٤
» چشم‌هایش :: جمعه ٢٧ آذر ۱۳٩٤
» شبانه :: یکشنبه ٢٢ آذر ۱۳٩٤
» پارادوکس‌های حافظه‌ی مشتی ممدلی... :: چهارشنبه ۱۸ آذر ۱۳٩٤
» شبانه :: سه‌شنبه ۱٧ آذر ۱۳٩٤
» عجبا :: سه‌شنبه ۱٧ آذر ۱۳٩٤
» ح... :: یکشنبه ۱٥ آذر ۱۳٩٤
» قند مکرر برای شما :: شنبه ۱٤ آذر ۱۳٩٤
» ...؟ :: جمعه ۱۳ آذر ۱۳٩٤
» Mind process :: پنجشنبه ۱٢ آذر ۱۳٩٤
» ِCOSMOPOLITAN :: چهارشنبه ۱۱ آذر ۱۳٩٤
» کلید :: یکشنبه ۸ آذر ۱۳٩٤
» باغچه ی دلبر، بهشت کوچک :: جمعه ٦ آذر ۱۳٩٤
» خودزنی روسی :: چهارشنبه ٤ آذر ۱۳٩٤
» مرگ بازتاب :: سه‌شنبه ۳ آذر ۱۳٩٤
» خوش حالی نارنجی :: شنبه ۳٠ آبان ۱۳٩٤
» به طاقتی که ندارم... :: پنجشنبه ٢۸ آبان ۱۳٩٤
» زامبی :: چهارشنبه ٢٧ آبان ۱۳٩٤
» غول زر زرو :: سه‌شنبه ٢٦ آبان ۱۳٩٤
» آدم و گردون :: جمعه ۱٥ آبان ۱۳٩٤
» بعضی وقت‌ها :: پنجشنبه ۱٤ آبان ۱۳٩٤
» سرازیری :: سه‌شنبه ۱٢ آبان ۱۳٩٤
» share :: دوشنبه ۱۱ آبان ۱۳٩٤
» شبانه :: یکشنبه ۱٠ آبان ۱۳٩٤
» مراجعه :: شنبه ٩ آبان ۱۳٩٤
» سایه روشن :: شنبه ٩ آبان ۱۳٩٤
» پنجشنبه ٧ آبان ۱۳٩٤ :: پنجشنبه ٧ آبان ۱۳٩٤
» رمز است :: شنبه ٢ آبان ۱۳٩٤
» جمعه ٢٤ مهر ۱۳٩٤ :: جمعه ٢٤ مهر ۱۳٩٤
» ... :: یکشنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩٤
» فهم، رابطه، خاموشی :: شنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩٤
» یک شهود الکی :: جمعه ٧ آذر ۱۳٩۳
» رود بی راوی :: جمعه ۳٠ آبان ۱۳٩۳
» ... :: چهارشنبه ٢۸ آبان ۱۳٩۳
» دوشنبه ٢٦ آبان ۱۳٩۳ :: دوشنبه ٢٦ آبان ۱۳٩۳
» سو... سو... سو... :: جمعه ۱٦ آبان ۱۳٩۳
» نگاره های خیس :: چهارشنبه ۱٤ آبان ۱۳٩۳
» شاید :: دوشنبه ۱٢ آبان ۱۳٩۳
» خودزنی :: یکشنبه ٤ آبان ۱۳٩۳
» یادم او را فراموش... :: جمعه ٢٥ مهر ۱۳٩۳
» دزدیده ها :: دوشنبه ۱٤ مهر ۱۳٩۳
» خوشا مراتب خوابی... :: شنبه ۱٢ مهر ۱۳٩۳
» Life is like a Pipe... :: سه‌شنبه ۸ مهر ۱۳٩۳
» دوست دارم ببینم :: یکشنبه ٦ مهر ۱۳٩۳
» خرت و پرت نویس :: یکشنبه ٦ مهر ۱۳٩۳
» یکشنبه ۳٠ شهریور ۱۳٩۳ :: یکشنبه ۳٠ شهریور ۱۳٩۳
» زهرگیری :: یکشنبه ٢ شهریور ۱۳٩۳
» تش :: شنبه ۱ شهریور ۱۳٩۳
» چهارشنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩۳ :: چهارشنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩۳
» بوی دود :: دوشنبه ٢٧ امرداد ۱۳٩۳
» خوش به حال مرده‌ها :: یکشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩۳
» - :: یکشنبه ٥ امرداد ۱۳٩۳
» فانتزی ِ برزخ ِ خواب :: جمعه ٥ اردیبهشت ۱۳٩۳
» جمله ای برای حال خوب :: چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩۳
» تولدانه! :: دوشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩۳
» شنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩٢ :: شنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩٢
» منطق ِ یأس :: چهارشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩٢
» احوالیات :: سه‌شنبه ٢٤ دی ۱۳٩٢
» شگفتی های محو غمگین :: دوشنبه ۱٦ دی ۱۳٩٢
» ترانه ی کودک و جنگ :: دوشنبه ٢ دی ۱۳٩٢
» حفره های ناگهان - Domino Effect :: سه‌شنبه ۱٢ آذر ۱۳٩٢
» دوشنبه ٤ آذر ۱۳٩٢ :: دوشنبه ٤ آذر ۱۳٩٢
» واران واران :: چهارشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩٢
» کمک! آقای همینگوی! :: شنبه ٢٥ آبان ۱۳٩٢
» این خانه :: یکشنبه ۱٢ آبان ۱۳٩٢
» مَحیای هم سُرایی :: یکشنبه ۱٢ آبان ۱۳٩٢
» شنبه ۱۱ آبان ۱۳٩٢ :: شنبه ۱۱ آبان ۱۳٩٢
» مسیرها... من و دوراس :: یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳٩٢
» کمانه :: شنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩٢
» رگتایم :: سه‌شنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩٢
» درک متقابل :: شنبه ٥ امرداد ۱۳٩٢
» از چراها :: یکشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩٢
» جمعه ٢۱ تیر ۱۳٩٢ :: جمعه ٢۱ تیر ۱۳٩٢
» شنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٢ :: شنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٢
» پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳٩٢ :: پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳٩٢
» مرخصی :: یکشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٢
» شعرهای مطرود ِ دلم... :: شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٢
» گمانم که حق دارم بنویسم لااقل...! :: چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٢
» با کتاب :: شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٢
» اینک بهار... :: سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٢
» هولوگرام واژه ! :: شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۱
» آرامش :: سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۳٩۱
» فمی پوئم :: سه‌شنبه ۱٧ بهمن ۱۳٩۱
» برای مادری که رفته است... :: شنبه ٢۳ دی ۱۳٩۱
» کودتا :: دوشنبه ۱۱ دی ۱۳٩۱
» باران نگاری :: سه‌شنبه ٥ دی ۱۳٩۱
» موج 60 :: شنبه ٢ دی ۱۳٩۱
» باد عاشق پروانه شد(3) :: دوشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩۱
» یک یاد عزیز و ... "سرگیجه ی مقفا"! :: پنجشنبه ٩ آذر ۱۳٩۱
» سلام بر قبیله ی بی نهایت... :: سه‌شنبه ۳٠ آبان ۱۳٩۱
» ... :: یکشنبه ٢۸ آبان ۱۳٩۱
» کهترانه! :: دوشنبه ٢٢ آبان ۱۳٩۱
» باد عاشق پروانه شد(2) :: جمعه ۱٩ آبان ۱۳٩۱
» باد عاشق پروانه شد(1) :: دوشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩۱
» روان ِ ریگ (-0-) :: چهارشنبه ۱٠ آبان ۱۳٩۱
» ... که خاطراتم با تو قسمت شد :: چهارشنبه ۳ آبان ۱۳٩۱
» ره آورد :: جمعه ٧ مهر ۱۳٩۱
» عابرانی که تماشا خواهم کرد... :: جمعه ۳ شهریور ۱۳٩۱
» بغض و شرمساری :: دوشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩۱
» قدر شناسی :: شنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩۱
» صبر :: پنجشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩۱
» چراغ ها را من خاموش می کنم :: یکشنبه ۸ امرداد ۱۳٩۱
» سهم مهربانی پرنده ها :: پنجشنبه ٥ امرداد ۱۳٩۱
» ... :: یکشنبه ٢٥ تیر ۱۳٩۱
» پنجشنبه ۱ تیر ۱۳٩۱ :: پنجشنبه ۱ تیر ۱۳٩۱
» گلایه های بی فرجام :: شنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩۱
» زندانی نسیان من :: چهارشنبه ٢٤ خرداد ۱۳٩۱
» عاشقانه ی مجهول :: جمعه ۱٩ خرداد ۱۳٩۱
» Dancer in the dark :: شنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩۱
» امروزم :: سه‌شنبه ٩ خرداد ۱۳٩۱
» Contract :: چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳٩۱
» دلتنگی های بی درمان :: شنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩۱
» به کودک نداشته ام (2) :: شنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩۱
» تو که نیامده ای :: یکشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩۱
» از فرو ریختگی ها :: جمعه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩۱
» دختران انتظار :: سه‌شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩۱
» نامعادله :: یکشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩۱
» ... :: پنجشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩۱
» Lovely Bones :: چهارشنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩۱
» Insomnia :: شنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩۱
» لبریز بی طاقتی :: یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۳٩۱
» ... :: جمعه ۱۱ فروردین ۱۳٩۱
» چاره چیه... :: شنبه ٥ فروردین ۱۳٩۱
» سال نو مبارک :: یکشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٠
» رد پای بهار :: جمعه ٢٦ اسفند ۱۳٩٠
» چهارشنبه سوری :: سه‌شنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩٠
» خداحافظ... :: یکشنبه ٢۱ اسفند ۱۳٩٠
» از این پس... به کودک نداشته ام(1) :: یکشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩٠
» مبارک! :: دوشنبه ۸ اسفند ۱۳٩٠
» مرهم :: شنبه ٦ اسفند ۱۳٩٠
» End of road :: پنجشنبه ٤ اسفند ۱۳٩٠
» قناری سلاخ :: سه‌شنبه ٢ اسفند ۱۳٩٠
» بادکنک :: پنجشنبه ٢٧ بهمن ۱۳٩٠
» آن روزها، وقتی که من بچه بودم... :: شنبه ٢٢ بهمن ۱۳٩٠
» آرزو ... هوا :: پنجشنبه ٢٠ بهمن ۱۳٩٠
» هوای مادری :: چهارشنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩٠
» پرشین ژنوم تمثیل و کلام! :: دوشنبه ۳ بهمن ۱۳٩٠
» حال همه ی ما خوب است :: چهارشنبه ٢۱ دی ۱۳٩٠
» من هزار دستم :: چهارشنبه ۱٤ دی ۱۳٩٠
» No access to... :: دوشنبه ٥ دی ۱۳٩٠
» واژآهنگ! :: شنبه ۳ دی ۱۳٩٠
» بهانه :: پنجشنبه ۱ دی ۱۳٩٠
» حکم ارتداد :: دوشنبه ٢۸ آذر ۱۳٩٠
» بچه ها :: دوشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٠
» لی لی ضربدری! :: چهارشنبه ٢ آذر ۱۳٩٠
» بلوغ دیررس... BLOOOOOOM!!! :: یکشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩٠
» خاطرات تکیده :: پنجشنبه ٢٦ آبان ۱۳٩٠
» خورشیدهای تابان من :: دوشنبه ٢۳ آبان ۱۳٩٠
» پیشونی! :: جمعه ٢٠ آبان ۱۳٩٠
» مامان بزرگه! :: دوشنبه ۱٦ آبان ۱۳٩٠
» برای " سینما پارادیزو" :: پنجشنبه ۱٢ آبان ۱۳٩٠
» مهمانهای ناخوانده :: یکشنبه ۸ آبان ۱۳٩٠
» Black Swan : عرفان شرقی بر بام هالیوود! :: شنبه ٢۳ مهر ۱۳٩٠
» این کتاب : خاک غریب :: چهارشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩٠
» مدلسازی ِ ذهنی :: پنجشنبه ۱٤ مهر ۱۳٩٠
» سلام خدا بر ضامن آهو :: دوشنبه ۱۱ مهر ۱۳٩٠
» یک شب کنار زاهد و ... یک شب کنار ساقی ام :: چهارشنبه ٦ مهر ۱۳٩٠
» برای هیچکس آرزو نمی کنم :: یکشنبه ۳ مهر ۱۳٩٠
» خاطرات مستقبل! :: شنبه ٢ مهر ۱۳٩٠
» خودت را به خودت سنجاق کن! :: پنجشنبه ۱٧ شهریور ۱۳٩٠
» دیر... :: دوشنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩٠
» باله ی ماه :: سه‌شنبه ۸ شهریور ۱۳٩٠
» تو را مهربانی خواهد کُشت :: چهارشنبه ٢ شهریور ۱۳٩٠
» پایان نامه و کمدی فمینوستالژی :: یکشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩٠
» بی خوابی و ... آشوویتس :: چهارشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩٠
» وهم شیدایی :: دوشنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩٠
» تجربه های قصه خوانی ام :: یکشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩٠
» کشف های تنهایی :: سه‌شنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩٠
» مترجم دردها :: یکشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٠
» جامعه ایده آل :: پنجشنبه ٦ امرداد ۱۳٩٠
» فوبیای "زندگی" :: شنبه ٢٥ تیر ۱۳٩٠
» رهآورد :: پنجشنبه ۱٦ تیر ۱۳٩٠
» Song of Soil :: چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩٠
» اعترافات من - بی افتخار- :: پنجشنبه ۱٢ خرداد ۱۳٩٠
» دنیای میانسالی :: دوشنبه ٢ خرداد ۱۳٩٠
» در 1984 زندگی من - جنگ، صلح است! :: چهارشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٠
» آفتابه لگن مطلا! :: شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٠
» در خلوت من و خودم :: دوشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٠
» زن در ریگ روان :: دوشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٠
» گوش های بی مصرف! :: یکشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩٠
» بیا و ببین :: یکشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩٠
» چهارشنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸٩ :: چهارشنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸٩
» واژه های نگاه :: سه‌شنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸٩
» تَرَک... :: یکشنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٩
» تفهیم وظیفه :: سه‌شنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٩
» مجهول غیر موجه! :: شنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٩
» شیدایی نمناک :: یکشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٩
» بافه های گسستگی :: چهارشنبه ٦ بهمن ۱۳۸٩
» مرور خویش- آگهی :: جمعه ۱ بهمن ۱۳۸٩
» تماشاخانه ی شب :: شنبه ٢٥ دی ۱۳۸٩
» "عرایض" فرمانده ی درون :: چهارشنبه ٢٢ دی ۱۳۸٩
» زمستان :: یکشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٩
» من نه آنم که زبونی کشم از... :: پنجشنبه ۱٦ دی ۱۳۸٩
» فعلاً... :: یکشنبه ۱٢ دی ۱۳۸٩
» این حریم من است :: پنجشنبه ٩ دی ۱۳۸٩
» چهارشنبه ۸ دی ۱۳۸٩ :: چهارشنبه ۸ دی ۱۳۸٩
» نگاره های افول... :: سه‌شنبه ٧ دی ۱۳۸٩
» Robotic Reform :: شنبه ٤ دی ۱۳۸٩
» تیک... تاک- تاکتیک تیک...تاک- تاکتیک :: شنبه ٢٧ آذر ۱۳۸٩
» عصیان ادواری :: دوشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸٩
» تنها، مثل هجایی در انبوه کلمات :: پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۸٩
» ای سرزمین شعر و شعار و شعور! :: دوشنبه ۱٥ آذر ۱۳۸٩
» پیرایه ی مسخ :: یکشنبه ۱٤ آذر ۱۳۸٩
» نوش... :: چهارشنبه ۱٠ آذر ۱۳۸٩
» خانه ی من... :: دوشنبه ۸ آذر ۱۳۸٩
» مزاج متلون! :: شنبه ٦ آذر ۱۳۸٩
» ... اما مثل شعر :: سه‌شنبه ٢ آذر ۱۳۸٩
» ًWake up & smell the coffee! :: دوشنبه ۱ آذر ۱۳۸٩
» شواهدی برای سوزاندن :: جمعه ٢۸ آبان ۱۳۸٩
» Real Love :: شنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٩
» آستانه ی لامکان :: سه‌شنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٩
» یادواره های یک نفری :: یکشنبه ۱٦ آبان ۱۳۸٩
» غنائم پیش پا افتاده :: شنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٩
» قریبی و غریبی :: چهارشنبه ۱٢ آبان ۱۳۸٩
» فمینوستالژی! :: دوشنبه ۱٠ آبان ۱۳۸٩
» دلتای کافری :: شنبه ۸ آبان ۱۳۸٩
» فرشته ای که شیطان شد :: چهارشنبه ٢۸ مهر ۱۳۸٩
» ایزولاسیون :: شنبه ٢٤ مهر ۱۳۸٩
» چهارشنبه ٢۱ مهر ۱۳۸٩ :: چهارشنبه ٢۱ مهر ۱۳۸٩
» دوشنبه ۱٩ مهر ۱۳۸٩ :: دوشنبه ۱٩ مهر ۱۳۸٩
» شکر و شکایت :: جمعه ۱٦ مهر ۱۳۸٩
» بهانه های خوب... :: سه‌شنبه ۱۳ مهر ۱۳۸٩
» دوشنبه ۱٢ مهر ۱۳۸٩ :: دوشنبه ۱٢ مهر ۱۳۸٩
» شبانه :: چهارشنبه ٧ مهر ۱۳۸٩
» دوشنبه ٢٩ شهریور ۱۳۸٩ :: دوشنبه ٢٩ شهریور ۱۳۸٩
» HANG :: پنجشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸٩
» روی زمین سست :: یکشنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸٩
» الهی یاس باران کن زمین را... :: چهارشنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸٩
» شمع طربم، ولی چو بنشستم، هیچ... :: یکشنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸٩
» چند بیت خاطره... :: شنبه ٩ امرداد ۱۳۸٩
» Sprouting- مشق های ابدی :: یکشنبه ۳ امرداد ۱۳۸٩
» ... گفت آن چیز ِدگر، نیست دگر، هیچ مگو :: یکشنبه ٢٧ تیر ۱۳۸٩
» نگاه دار سر ِ رشته ،تا نگه دارد :: شنبه ٢٦ تیر ۱۳۸٩
» قار... غار... :: پنجشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸٩
» آشفته نگاری :: چهارشنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٩
» ذات طفیلی... طفیلی ذات :: سه‌شنبه ٢٢ تیر ۱۳۸٩
» یکشنبه ٢٠ تیر ۱۳۸٩ :: یکشنبه ٢٠ تیر ۱۳۸٩
» شُکر :: جمعه ۱۸ تیر ۱۳۸٩
» پناه بر مرگ... :: جمعه ۱۸ تیر ۱۳۸٩
» Filtered!!! :: چهارشنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٩
» زیستنم آموخت :: شنبه ۱٢ تیر ۱۳۸٩
» چکه ی سوز دل :: پنجشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸٩
» بلور ِ بودن :: پنجشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸٩
» پنجشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸٩ :: پنجشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸٩
» جایی... :: چهارشنبه ٢ تیر ۱۳۸٩
» بعید نیست :: سه‌شنبه ۱ تیر ۱۳۸٩
» امتداد بی مقصد :: یکشنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸٩
» محاربه ی مسکوت :: جمعه ٢۸ خرداد ۱۳۸٩
» روی اعصاب!!! (سفید) :: چهارشنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸٩
» به امید روزهای خوب برای افریقا و ... و سرزمین من :: شنبه ٢٢ خرداد ۱۳۸٩
» اتاق داوری :: چهارشنبه ۱٩ خرداد ۱۳۸٩
» گناه اصلی :: یکشنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸٩
» گناه اصلی :: یکشنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸٩
» کابوس مکرر :: سه‌شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸٩
» وقتی که رخشان آلزایمر می گیرد! :: شنبه ۸ خرداد ۱۳۸٩
» ویژه - Zionology!!! :: جمعه ٧ خرداد ۱۳۸٩
» علاقه ی ناگزیر :: سه‌شنبه ٤ خرداد ۱۳۸٩
» روی ایوان قیاس :: دوشنبه ۳ خرداد ۱۳۸٩
» وارونگی :: سه‌شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٩
» پاورچین و ... خجالتی! :: دوشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٩
» دگردیسی تنگ فراخ :: یکشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٩
» دوشنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸۸ :: دوشنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸۸
» از برکات ... :: چهارشنبه ٢۳ دی ۱۳۸۸
» Falling Angels :: شنبه ۱٢ دی ۱۳۸۸
» ه..........ج.........ر :: سه‌شنبه ۱ دی ۱۳۸۸
» ساده برای مرگ - در ساعت پنج عصر-... :: یکشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸۸
» زد و خورد همیشگی :: شنبه ۱٤ آذر ۱۳۸۸
» خواندیم فسانه ای و... :: شنبه ٧ آذر ۱۳۸۸
» دشواری وظیفه :: دوشنبه ٢ آذر ۱۳۸۸
» استحاله :: سه‌شنبه ٢٦ آبان ۱۳۸۸
» تشریفات روان :: چهارشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸۸
» مرده های تنهای من :: یکشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸۸
» ... :: پنجشنبه ۱٤ آبان ۱۳۸۸
» پرانتز :: شنبه ٩ آبان ۱۳۸۸
» دریا کنار :: سه‌شنبه ٥ آبان ۱۳۸۸
» تسلیم :: پنجشنبه ۳٠ مهر ۱۳۸۸
» میزبان :: سه‌شنبه ٢۸ مهر ۱۳۸۸
» انگاره ها :: جمعه ٢٤ مهر ۱۳۸۸
» تو خود حجاب خودی... :: یکشنبه ۱٩ مهر ۱۳۸۸
» از روزی که قرار بود نباشم... :: سه‌شنبه ۱٤ مهر ۱۳۸۸
» شنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸۸ :: شنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸۸
» خلوت :: چهارشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸۸
» خیانت به وطن :: شنبه ۱٤ شهریور ۱۳۸۸
» حزب الله ،اقلیم مصادره شده ی عقیده :: پنجشنبه ۱٢ شهریور ۱۳۸۸
» منی که هست :: جمعه ٦ شهریور ۱۳۸۸
» تا مدار ِ مُدارا :: دوشنبه ٢ شهریور ۱۳۸۸
» فلاش بک :: شنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸۸
» محاکات... کلنجار... کنکاش... :: چهارشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸۸
» تظاهرات سکوت :: یکشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸۸
» تب واژه :: شنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸۸
» عطر خوب امید :: پنجشنبه ۱٥ امرداد ۱۳۸۸
» چه گویم... :: سه‌شنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸۸
» باکستر :: شنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸۸
» بی وطنم :: پنجشنبه ۸ امرداد ۱۳۸۸
» رویینه تنی :: سه‌شنبه ٦ امرداد ۱۳۸۸
» یکشنبه ٤ امرداد ۱۳۸۸ :: یکشنبه ٤ امرداد ۱۳۸۸
» به دوستم که می گوید: غریو را تصویر کن :: جمعه ٢ امرداد ۱۳۸۸
» من، صلاحیت گفتنش را ندارم! :: چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸۸
» پروانه نیَم! :: چهارشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸۸
» Distrust :: سه‌شنبه ۱٦ تیر ۱۳۸۸
» شکاف های پریدن :: شنبه ۱۳ تیر ۱۳۸۸
» همین حوالی... این پایین دست ها :: شنبه ٦ تیر ۱۳۸۸
» بشارت ِ اندوهان :: چهارشنبه ۳ تیر ۱۳۸۸
» بت شکستنی ست. :: جمعه ٢٩ خرداد ۱۳۸۸
» سه‌شنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸۸ :: سه‌شنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸۸
» ... پس از بیان :: یکشنبه ۱٧ خرداد ۱۳۸۸
» صبوری :: پنجشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸۸
» شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸۸
» پنجشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: پنجشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸۸
» پاییز مانا :: شنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸۸
» سال نو مبارک :: پنجشنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸٧
» نپرس! :: شنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٧
» - حس - :: سه‌شنبه ۱٥ بهمن ۱۳۸٧
» حقایق و ... حقایق :: چهارشنبه ٩ بهمن ۱۳۸٧
» در تناوب اندوه :: شنبه ٥ بهمن ۱۳۸٧
» دوای درد عاشق را کسی کو سهل پندارد/ز فکر آنان که در تدبیر درمانند،درمانند :: شنبه ۱٤ دی ۱۳۸٧
» زمستانی :: یکشنبه ۸ دی ۱۳۸٧
» هذیان حقیقت :: چهارشنبه ٤ دی ۱۳۸٧
» همین وقت ها (پرنده ی جنوب) :: شنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٧
» نوسان اشک و تاریک...خانه :: پنجشنبه ٢۸ آذر ۱۳۸٧
» از تو می ستانم این همه را :: شنبه ۱٦ آذر ۱۳۸٧
» د...نده! - دنده؟! :: چهارشنبه ٦ آذر ۱۳۸٧
» دونده :: چهارشنبه ٢٩ آبان ۱۳۸٧
» از پشت پنجره ی پاییز :: چهارشنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٧
» بوم و رنگ :: سه‌شنبه ۳٠ مهر ۱۳۸٧
» New Feel :: چهارشنبه ٢٤ مهر ۱۳۸٧
» Home land :: شنبه ٢٠ مهر ۱۳۸٧
» ایکار :: سه‌شنبه ۱٦ مهر ۱۳۸٧
» گزارش یک روح! :: چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۸٧
» سکته ای در بُعد زمان، فکر... :: چهارشنبه ٦ شهریور ۱۳۸٧
» آینه ی مکدر :: شنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸٧
» پوسته ها :: چهارشنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٧
» برای قلمم :: دوشنبه ۱٤ امرداد ۱۳۸٧
» ناباوری :: شنبه ٢٩ تیر ۱۳۸٧
» پنجشنبه ٢٠ تیر ۱۳۸٧ :: پنجشنبه ٢٠ تیر ۱۳۸٧
» پلاک یکی مانده به آخر... :: دوشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸٧
» دل نوشته های کمی بزرگانه... :: پنجشنبه ٦ تیر ۱۳۸٧
» خوشا نظربازیا که تو آغاز می کنی :: شنبه ۱ تیر ۱۳۸٧
» زنده شدم! :: چهارشنبه ٢٢ خرداد ۱۳۸٧
» خانه ای روی زبان :: سه‌شنبه ٢۱ خرداد ۱۳۸٧
» نامه هایم را بده!!! :: شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸٧
» کودکانه :: پنجشنبه ٢ خرداد ۱۳۸٧
» اتاقی از آن خود :: سه‌شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٧
» عشق: سایه روشن، سایه تاریک :: یکشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸٧
» A time for scarecrow :: شنبه ٢٤ فروردین ۱۳۸٧
» دوست من! میهمانی به یک شبانه ی بارانی ام. :: چهارشنبه ٢۱ فروردین ۱۳۸٧
» with a dream :: جمعه ۱٦ فروردین ۱۳۸٧
» Wearinesssssss... :: جمعه ٩ فروردین ۱۳۸٧
» نامه ای دیگر / پست آخر سال :: یکشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٦
» نامه به... (4) :: چهارشنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸٦
» نامه به...(3) :: یکشنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸٦
» نامه به... (2) :: دوشنبه ٦ اسفند ۱۳۸٦
» نامه به :: دوشنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸٦
» Darkness :: دوشنبه ٢٢ بهمن ۱۳۸٦
» Not for me... :: سه‌شنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٦
» ربات های خدا - ( هم انديشی!) :: دوشنبه ۸ بهمن ۱۳۸٦
» «زمان دارد تمام می شود» :: جمعه ٥ بهمن ۱۳۸٦
» کمی فکر :: سه‌شنبه ٢ بهمن ۱۳۸٦
» پرده پوش پنهان ترین راز باران :: چهارشنبه ٢٦ دی ۱۳۸٦
» می نويسم :Breaking Glass ، تو بخوان : سگ کشی! :: یکشنبه ٢۳ دی ۱۳۸٦
» Snowy Words :: سه‌شنبه ۱۸ دی ۱۳۸٦
» شعری از زبان یک زن... :: دوشنبه ۱٠ دی ۱۳۸٦
» با اين همه...! :: شنبه ٢٤ آذر ۱۳۸٦
» تو از من از او... :: سه‌شنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٦
» To turn about :: پنجشنبه ۱٥ آذر ۱۳۸٦
» سر ريز انتظار :: جمعه ٩ آذر ۱۳۸٦
» Wide World :: دوشنبه ٢۱ آبان ۱۳۸٦
» زمانی برای پروانه شدن :: جمعه ۱۱ آبان ۱۳۸٦
» مرثيه ای حقير... برای سزار!!! :: سه‌شنبه ۸ آبان ۱۳۸٦
» بنشين، تا بنشانی نفسی آتش دل... :: یکشنبه ٦ آبان ۱۳۸٦
» To be or not... :: پنجشنبه ٢٦ مهر ۱۳۸٦
» تحت مدار زبرين :: دوشنبه ۱٦ مهر ۱۳۸٦
» ...YOU WITH me :: چهارشنبه ۱۱ مهر ۱۳۸٦
» ياور راستين حقيقت،زمان است. :: دوشنبه ٩ مهر ۱۳۸٦
» تا ۵ مهر... :: سه‌شنبه ۳ مهر ۱۳۸٦
» Freedom Sing :: چهارشنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸٦
» * 'Cet Amour-la :: شنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸٦
» دعا کن :: پنجشنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸٦
» در خاکِ تقدير* :: دوشنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸٦
» ANTI MEMORY :: دوشنبه ٥ شهریور ۱۳۸٦
» مثل يک سرباز :: پنجشنبه ۱ شهریور ۱۳۸٦
» ديوانه :: دوشنبه ٢٩ امرداد ۱۳۸٦
» سنگريزه ای بینداز در برکه ی خاموشيم :: چهارشنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸٦
» « والا پيامدار» :: شنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸٦
» سروده ی تشويش :: دوشنبه ۱٥ امرداد ۱۳۸٦
» پيله های روشنايی :: دوشنبه ٢٥ تیر ۱۳۸٦
» راپسودی عربی! :: چهارشنبه ٢٠ تیر ۱۳۸٦
» بازبينی :: دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۸٦
» ببين و نپرس! :: چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۸٦
» ماهک من :: سه‌شنبه ۱٢ تیر ۱۳۸٦
» جمع شويد دانه های گم شده ی تسبيح من! :: شنبه ٩ تیر ۱۳۸٦
» NONE! :: شنبه ٢ تیر ۱۳۸٦
» گلهای نابجا...گله..های... :: یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸٦
» به آهنگ خودت گوش کن و بخون! :: پنجشنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸٦
» So small...So big!!! :: یکشنبه ٦ خرداد ۱۳۸٦
» ۲در۱ - good signs/bad signs :: سه‌شنبه ۱ خرداد ۱۳۸٦
» Humility :: دوشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٦
» او... :: یکشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٦
» از دفتر بامداد... :: چهارشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٦
» خاله خانوم :: دوشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٦
» هيس! :: چهارشنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸٦
» ُThe Gift :: شنبه ٢٥ فروردین ۱۳۸٦
» از توی پيله! :: دوشنبه ٢٠ فروردین ۱۳۸٦
» سنجاقک :: پنجشنبه ٩ فروردین ۱۳۸٦
» هرزنامه ها :: جمعه ۳ فروردین ۱۳۸٦
» در مَفصَل انسان و خدا :: دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٥
» هميشه راست بگو! :: جمعه ۱۸ اسفند ۱۳۸٥
» همه چی و هيچ چی ( شايد سفر به درون) :: پنجشنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸٥
» Eco :: شنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸٥
» رنج نامه های مسکوت :: پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۸٥
» جنبش درجا* :: سه‌شنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٥
» دل نوشت های خاک خورده :: شنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸٥
» محاکات :: دوشنبه ٩ بهمن ۱۳۸٥
» باز بينی :: شنبه ٧ بهمن ۱۳۸٥
» پنجشنبه ٥ بهمن ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ٥ بهمن ۱۳۸٥
» از دل تو می شنوم نامش را :: دوشنبه ٢ بهمن ۱۳۸٥
» تن های تنها.......؟؟؟!!!!! :: دوشنبه ٢٥ دی ۱۳۸٥
» يک ـ هيچ! :: سه‌شنبه ٥ دی ۱۳۸٥
» از دست رفتنی ها :: پنجشنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٥
» خووووووووووب! حالا میگم تا اطلاع ثانوی چی! :: سه‌شنبه ٢۸ آذر ۱۳۸٥
» تا اطلاع ثانوی...؟!! :: شنبه ٢٥ آذر ۱۳۸٥
» خلوت گرم...هوای سرد :: سه‌شنبه ٢۱ آذر ۱۳۸٥
» نوشتن ( قطعه ای از روزنوشت پنج شنبه/۸/آذر) :: پنجشنبه ۱٦ آذر ۱۳۸٥
» کلنجار :: پنجشنبه ٩ آذر ۱۳۸٥
» نئو سخت افزارها و البته نرم افزارهايشان؟!!! :: شنبه ٤ آذر ۱۳۸٥
» جان های پيوسته :: پنجشنبه ٢ آذر ۱۳۸٥
» کمی دلتنگی... :: یکشنبه ٢۸ آبان ۱۳۸٥
» شعر عرب :: چهارشنبه ٢٤ آبان ۱۳۸٥
» کی بزرگ می شوی رخشان؟!! :: شنبه ٢٠ آبان ۱۳۸٥
» حرف های نخ نما :: دوشنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٥
» من، باران ، و مرثيه های خاک و شکفتن در مه :: شنبه ۱۳ آبان ۱۳۸٥
» از هر دری... :: یکشنبه ٧ آبان ۱۳۸٥
» نشانه ها :: یکشنبه ۳٠ مهر ۱۳۸٥
» تکانه ی روح (هذيان!!!) :: یکشنبه ٢۳ مهر ۱۳۸٥
» نظم = رابطه :: یکشنبه ۱٦ مهر ۱۳۸٥
» ... :: پنجشنبه ٦ مهر ۱۳۸٥
» شايد تنگنا ... (داستان) :: دوشنبه ۳ مهر ۱۳۸٥
» ساده با تو! :: جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۸٥
» نيمکت :: یکشنبه ٢٦ شهریور ۱۳۸٥
» پای درد دل... :: پنجشنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸٥
» سرشار از ناگفته ها... :: یکشنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸٥
» از لابلای يادداشت های روزانه :: چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳۸٥
» عقوبت :: شنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸٥
» معامله :: سه‌شنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸٥
» نانی ستاره می کارد... :: شنبه ٧ امرداد ۱۳۸٥
» کلمه :: پنجشنبه ٢٩ تیر ۱۳۸٥
» به تماشای من بيا! :: سه‌شنبه ٢٧ تیر ۱۳۸٥
» برای مادرم :: شنبه ٢٤ تیر ۱۳۸٥
» فلسطین :: پنجشنبه ۱٥ تیر ۱۳۸٥
» ادبيات و من!!! :: یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳۸٥
» دوشنبه ٥ تیر ۱۳۸٥ :: دوشنبه ٥ تیر ۱۳۸٥
» چهارشنبه ۱٧ خرداد ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ۱٧ خرداد ۱۳۸٥
» یکشنبه ٧ خرداد ۱۳۸٥ :: یکشنبه ٧ خرداد ۱۳۸٥
» سه‌شنبه ٢ خرداد ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ٢ خرداد ۱۳۸٥
» دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٥
» چهارشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸٥
» سه‌شنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸٥
» شنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸٥ :: شنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸٥
» شنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸٥ :: شنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸٥
» جمعه ۱۸ فروردین ۱۳۸٥ :: جمعه ۱۸ فروردین ۱۳۸٥
» دوشنبه ٧ فروردین ۱۳۸٥ :: دوشنبه ٧ فروردین ۱۳۸٥
» یکشنبه ٦ فروردین ۱۳۸٥ :: یکشنبه ٦ فروردین ۱۳۸٥
» پنجشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸٤
» شنبه ٦ اسفند ۱۳۸٤ :: شنبه ٦ اسفند ۱۳۸٤
» شنبه ٢٦ آذر ۱۳۸٤ :: شنبه ٢٦ آذر ۱۳۸٤
» دوشنبه ۱٤ آذر ۱۳۸٤ :: دوشنبه ۱٤ آذر ۱۳۸٤
» دوشنبه ۳٠ آبان ۱۳۸٤ :: دوشنبه ۳٠ آبان ۱۳۸٤
» چهارشنبه ٢٥ آبان ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ٢٥ آبان ۱۳۸٤
» شنبه ٢۱ آبان ۱۳۸٤ :: شنبه ٢۱ آبان ۱۳۸٤
» دوشنبه ٩ آبان ۱۳۸٤ :: دوشنبه ٩ آبان ۱۳۸٤
» شنبه ٢۳ مهر ۱۳۸٤ :: شنبه ٢۳ مهر ۱۳۸٤
» سرود آن که از کوچه به خانه باز می گردد :: دوشنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸٤
» چهارشنبه ۱٦ شهریور ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ۱٦ شهریور ۱۳۸٤
» حَسبُنا الله و ... :: یکشنبه ۳٠ امرداد ۱۳۸٤
» اين کيميای هستی قارون کند گدا را... :: شنبه ٢٢ امرداد ۱۳۸٤
» اين کيميای هستی قارون کند گدا را... :: شنبه ۱٥ امرداد ۱۳۸٤
» اين کيميای هستی قارون کند گدا را... :: سه‌شنبه ٤ امرداد ۱۳۸٤
» در دايره ی قسمت ما نقطه ی پرگاريم... :: شنبه ۱ امرداد ۱۳۸٤
» در دایره ی قسمت ما نقطه ی پرگاریم... :: پنجشنبه ۳٠ تیر ۱۳۸٤
» در دایره ی قسمت ما نقطه ی پرگاریم... :: سه‌شنبه ٢۸ تیر ۱۳۸٤
» یک آغاز دوباره... :: یکشنبه ٢٦ تیر ۱۳۸٤
» پنجشنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٤
» شنبه ۱۱ تیر ۱۳۸٤ :: شنبه ۱۱ تیر ۱۳۸٤
» پنجشنبه ٩ تیر ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ٩ تیر ۱۳۸٤
» آخرش برای دلِ تنگِ خودم... :: سه‌شنبه ٧ تیر ۱۳۸٤
» بهشت... قلب من :: دوشنبه ٦ تیر ۱۳۸٤
» یکشنبه ٥ تیر ۱۳۸٤ :: یکشنبه ٥ تیر ۱۳۸٤
» چهارشنبه ۱ تیر ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ۱ تیر ۱۳۸٤
» « وحی پست » :: دوشنبه ٩ خرداد ۱۳۸٤
» دوشنبه ٢ خرداد ۱۳۸٤ :: دوشنبه ٢ خرداد ۱۳۸٤
» شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸٤ :: شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸٤
» انرژی و تجزيه شدگی... :: دوشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٤
» برای آقای گردو... :: شنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٤
» زبان ديگر :: چهارشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٤
» سيب :: شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٤
» من و شب :: دوشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸٤
» یکشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٤ :: یکشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٤
» یکشنبه ٢۸ فروردین ۱۳۸٤ :: یکشنبه ٢۸ فروردین ۱۳۸٤
» پنجشنبه ٢٥ فروردین ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ٢٥ فروردین ۱۳۸٤
» روز لبخند مرگ :: یکشنبه ٢۱ فروردین ۱۳۸٤
» اگر دست من بود همه ی سهم کودکيم را به تو می بخشيدم!!! :: دوشنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸٤
» سال نو مبارک :: دوشنبه ۸ فروردین ۱۳۸٤
» بغض آخر سال... :: پنجشنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸۳
» عيدی! :: یکشنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸۳
» نخند...!!! :: دوشنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸۳
» یکشنبه ٩ اسفند ۱۳۸۳ :: یکشنبه ٩ اسفند ۱۳۸۳
» دوشنبه ۳ اسفند ۱۳۸۳ :: دوشنبه ۳ اسفند ۱۳۸۳
» وقتی که هيچ راهی ندارم... :: چهارشنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸۳
» شنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸۳ :: شنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸۳
» (...) :: چهارشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸۳
» بازی خوردگان عالم انکار! :: یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸۳
» پنجشنبه ٢٤ دی ۱۳۸۳ :: پنجشنبه ٢٤ دی ۱۳۸۳
» ... :: سه‌شنبه ۸ دی ۱۳۸۳
» به کودکان فاجعه... :: دوشنبه ٧ دی ۱۳۸۳
» چهارشنبه ٢ دی ۱۳۸۳ :: چهارشنبه ٢ دی ۱۳۸۳
» آرزو :: چهارشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸۳
» يک عمر فروغ... :: چهارشنبه ٤ آذر ۱۳۸۳
» سه‌شنبه ۳ آذر ۱۳۸۳ :: سه‌شنبه ۳ آذر ۱۳۸۳
» شنبه ۳٠ آبان ۱۳۸۳ :: شنبه ۳٠ آبان ۱۳۸۳
» پنجشنبه ۱٤ آبان ۱۳۸۳ :: پنجشنبه ۱٤ آبان ۱۳۸۳
» شنبه ٢٥ مهر ۱۳۸۳ :: شنبه ٢٥ مهر ۱۳۸۳
» جمعه ۳ مهر ۱۳۸۳ :: جمعه ۳ مهر ۱۳۸۳
» پنجشنبه ٢٦ شهریور ۱۳۸۳ :: پنجشنبه ٢٦ شهریور ۱۳۸۳
» چهارشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸۳ :: چهارشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸۳
» سه‌شنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸۳ :: سه‌شنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸۳
» یکشنبه ۱٥ شهریور ۱۳۸۳ :: یکشنبه ۱٥ شهریور ۱۳۸۳
» یکشنبه ۱٥ شهریور ۱۳۸۳ :: یکشنبه ۱٥ شهریور ۱۳۸۳
» سه‌شنبه ۳ شهریور ۱۳۸۳ :: سه‌شنبه ۳ شهریور ۱۳۸۳
» یکشنبه ۱ شهریور ۱۳۸۳ :: یکشنبه ۱ شهریور ۱۳۸۳
» یکشنبه ٢٥ امرداد ۱۳۸۳ :: یکشنبه ٢٥ امرداد ۱۳۸۳
» شنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸۳ :: شنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸۳
» چهارشنبه ٧ امرداد ۱۳۸۳ :: چهارشنبه ٧ امرداد ۱۳۸۳
» چهارشنبه ٧ امرداد ۱۳۸۳ :: چهارشنبه ٧ امرداد ۱۳۸۳
» سه‌شنبه ٦ امرداد ۱۳۸۳ :: سه‌شنبه ٦ امرداد ۱۳۸۳
» دوشنبه ٥ امرداد ۱۳۸۳ :: دوشنبه ٥ امرداد ۱۳۸۳
» دوشنبه ٥ امرداد ۱۳۸۳ :: دوشنبه ٥ امرداد ۱۳۸۳
» یکشنبه ٤ امرداد ۱۳۸۳ :: یکشنبه ٤ امرداد ۱۳۸۳
» یکشنبه ٤ امرداد ۱۳۸۳ :: یکشنبه ٤ امرداد ۱۳۸۳
» شنبه ۳ امرداد ۱۳۸۳ :: شنبه ۳ امرداد ۱۳۸۳
دوستان من آبی آسمانی سلویچ پرنیان نقش مرا آفرید آنکه دوستم داشت موریانه های چوبی از تنهایی با اتاق فراسوی دو هیچ پرتال زیگور طراح قالب